αμνοερίφια _

Τα αμνοερίφια με τα οποία η ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΠΕΤΗΣ Α.Ε. προμηθεύει την αγορά προέρχονται από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες και κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας ασύγκριτης ποιότητας κρέας στον τελικό καταναλωτή.

Μενού